Hallingmarken Nesbyen Årets arrangement i Hallingdal. Stor flott ute scene, populære artister, tivoli og markedsplass med store og små utstillere.

VAREMESSE MED TIVOLI OG TOPP ARTISTER

5. - 8. Juli 2018

KONTAKT OSS:

 

Telefon : 480 70300

 

firmapost@hallingmarken.no

 

Til Kontakt siden...

 

Kart og Kjøreanvisning...

UTLEIE AV MARKEDSPLASSEN

Les mer her..

Reglement Hallingmarken

 

Ingen påmelding blir registrert før forskudd på standleie  med kr. 1000,- er betalt til konto 2351.05.01381 og påmeldingskjemaet  over er utfyldt og sendt.

 

Påmeldingen er bindende og utstilleren hefter for den totale standleien, dette også dersom utstilleren uteblir. Standleie skal betales ved ankomst før stand blir tildelt.

 

Påmeldingen må skje innen 15. mai 2015. Av hensyn til messens helhet, forbeholder arrangøren seg retten til å anta eller forkaste en hvilken som helst påmelding, samt redusere påmeldt areal.

 

Utstilleren kan komme med ønsker om standens plassering, men av hensyn til messens helhet og arealutnyttelse, er arrangøren suveren ved henvisning av plass.

 

Bare produkter som er anmeldt kan vises på utstillingen. Nedpakking av stand skal ikke skje før messens slutt.

 

Salg av popcorn og sukkerspinn er ikke tillatt!

 

Plakater ol. kan ikke settes opp på utstillingsområdet uten tillatelse av arrangøren. Demonstrasjon, bruk av film, høtaleranlegg ol. må meddeles og arrangørens bestemmelser om dette må nøye overholdes. Hallingmarken kan ikke gjøres ansvarlig for skader som forårsakes av naturskade som ras, oversvømmelse, tordenvær og kraftig regnskyll.

 

Utstilleren er ansvarlig for skader denne har påført bygninger, innredninger, anlegg og personer. Utstilleren må nøye følge arrangøren og myndighetenes direktiver og anvisninger og må godta endringer , omplassering ol. som arrangøren til enhver tid måtte finne nødvendig.

 

På utstillers vegne er det søkt om ubegrenset ordreopptak, hvilket innebærer at direktesalg, ordreopptak og kontraktsslutning er tillatt.

 

Arrangøren sørger for vanlig vakthold fra kl 22.00 dagen før messens åpning og til kl 08.00 dagen etter messens slutt, men påtar seg ikke noe ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredje persons eiendeler.

 

Utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Når utstillingen er slutt, skal standen og utstillingsområdet ryddes omgående. Standen skal være fri for dekorasjoner, spiker, stifter, plakater etc. Søppel og avfall må pakkes i sekker, esker ol. og legges i/ settes ved utsatte søppelkontainere.

 

I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg retten til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning.

 

Blir det slått ned staur, skal hullene etter disse tettes. Større ting som hytter, ferdig hus, maskiner ol. kan etter avtale med arrangøren bli stående utover utstillingsdagene, men på eget ansvar.

 

Enhver påmelder anses bundet av dette reglementet, uansett om det er tatt forbehold av noe slag.

 

Utstiller må holde seg innefor tildelt område. Ved brudd på reglementet risikerer utstilleren å bli bortvist. Det gis i slike tilfeller ingen kompensasjon.

 

Copyright © 2015 Hallingmarken.

All Rights Reserved.

 

Made with Adobe Muse

Postboks 35, 3541 Nesbyen        -        Org nr NO 975 414 175 MVA         -        Mob 48 07 03 00        -        Send e-post       -        Nettansvarlig: Harald Holum